Auteur: harry

Hoe groen is de politiek in Haarlem

Na 2 jaar is eindelijk de bomenverordening aangenomen waarin bijvoorbeeld geregeld wordt wanneer een boom gekapt mag worden, of juist niet. Welke boete je krijgt als je illegaal kapt, wanneer je een boom moet herplanten. 


Een aantal politieke partijen stemden opvallend tegen bijna alle moties die de bomen beter moeten beschermen. We maakte een overzicht. 

 

 

Snoeiwerkzaamheden door allerlei firma’s

Vanmiddag kwam er een melding bij ons binnen dat er (snoei)werkzaamheden werden uitgevoerd aan populieren langs het Spaarne aan de Noord-Schalkwijkerweg. Dat gaf een slecht voorgevoel, waardoor we ter plaatse gingen en contact zochten met de werklui om te bespreken wat er gaande was. Uit het recente Prohold-populierenrapport was namelijk al eerder gebleken dat er hier voorlopig geen onderhoud aan de bomen hoeft plaats te vinden. Gelukkig bleek het grotendeels vals alarm, want het ging slechts om VTA-boomveiligheidscontroles en de daarbij behorende kleine ingrepen. In opdracht van Spaarnelanden worden alle bomen in Haarlem door diverse firma's regelmatig nagelopen en waar nodig onderhouden. Dat is prima natuurlijk, alleen is het in onze ogen geldverspilling om de bomen die juist recent door Prohold zijn nagekeken, nu al opnieuw te laten keuren en evt. snoeien door weer een ander bedrijf. Er wordt bij deze opzichzelfstaande keuring namelijk helemaal geen rekening gehouden met wat het oordeel uit het Prohold rapport is, daar waren ze niet van op de hoogte. Als Bomenridders willen we erop aandringen dat de verschillende boomfirma's kennis hebben genomen van de bestaande rapporten, zodat deze als leidraad gebruikt worden en er geen onnodig dubbel werk verricht wordt. Ook vinden we dat alle firma's die de populieren in Haarlem, los van het Prohold-rapport advies, snoeien, op de hoogte moeten zijn van de richtlijn populierentakbreuk en hoe hier precies het werk naar uitgevoerd moet worden. Daarvoor dient er op hele andere zaken gelet te worden dan doorgaans bij een standaard boomkeuring wordt uitgevoerd.

Ghost bomen

Er ontbreken veel bomen op de lijst met waardevolle en monumentale bomen, de officiële naam is, “lijst met beschermwaardige houtopstanden 2019” . Ghost-bomen, bomen die verdwenen lijken op de belangrijke monumentale bomenlijst maar nog steeds levend en wel het Haarlemse straatbeeld bepalen.

artikel...

Kap populieren Westerdijk kan doorgaan

Kap populieren Westerdijk kan doorgaan

‘Burgers juridisch buitenspel gezet’

Het is ver buiten Haarlem maar toch relevant. Gemeenten vinden steeds vaker creatieve oplossingen voor kap.

In dit geval; alle bezwaarschriften tegen de kap van de populieren op de Westerdijk zijn niet-ontvankelijk verklaard door een commissie van de gemeente. Maar de commissie vindt wel dat de gemeente ”op een aantal punten onzorgvuldig te werk is gegaan”.

Meer dan zestig mensen dienden vorig jaar een bezwaarschift in tegen de vergunning van de gemeente voor de kap van de rij populieren op de Westerdijk. Afgelopen maand werden deze bezwaarschriften in behandeling genomen door de Klachtencommissie van de gemeente. Die oordeelde dat de bezwaarschriften niet-ontvankelijk moesten worden verklaard omdat de bezwaarschriften waren gericht tegen een vergunning die niet langer bestond. De gemeente had namelijk de vergunning ingetrokken. Dit omdat ”bij de controle van de bezwaarschriften is gebleken dat er volgens de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) geen kapvergunning nodig is voor de kap van populieren als wegbeplanting”, zo liet de gemeente weten via haar website.

”De burgers zijn op deze manier juridisch buitenspel gezet”, beklaagt een woordvoerder van het burgerinitiatief Voor een Groene Westerdijk zich. ”Doordat de gemeente de vergunning heeft ingetrokken kon de Bezwaarcommissie niet inhoudelijk ingaan op onze bezwaren tegen kap en is ons ook een gang naar de rechter onmogelijk gemaakt.”

Alkmaarse bos mag van rechter worden gekapt

De Haarlemse Hout is dan gered, Alkmaarse bos mag van rechter worden gekapt.
23 januari deed de rechter uitspraak in deze zaak. Het algemeen belang van uitbreiding van het ziekenhuis gaat voor op het behoud van de monumentale bomen.
Bericht overgenomen van bestuur ‘Red de Hout’
De rechter heeft geoordeeld dat de kap van bomen in de Alkmaarderhout door mag gaan. Dit is het failliet van Alkmaar. De gemeente wordt geregeerd door een ziekenhuis dat alleen maar met zichzelf bezig is. Gelukkig hangen er nog wel posters van bomen in de gangen van Noordwest. Dat maakt een hoop goed…
De politiek van Alkmaar is volledig ongeloofwaardig geworden waar het gaat om natuur, biodiversiteit, klimaat en participatie. Deze uitspraak was uiteraard te verwachten. NWZ, Alkmaar, Omgevingsdienst en Sweco hebben de rijen gesloten en daar is niet tussen te komen.
Kennelijk is de rechtspraak een verlengstuk van dit systeem. Want het feit dat NWZ al met de kap begon nog voordat de ontheffing was verleend wordt niet gezien als een overtreding van de wet. Dit betekent dat elke burger en nu lustig op los kan kappen, want als een ziekenhuis het mag, dan mag u het ook.
Wat is de Habitatrichtlijn van Europa waard? U ziet het: niets. Een papieren tijger.
Zijn dit allemaal cynische constateringen? Vast en zeker. Dat is wellicht de enige manier om de emoties binnen het bestuur van Red de Hout, dat al meer dan drie jaar vecht voor iets waar onze overheid zelf voor zou moeten strijden, handen en voeten te geven.

Bewoners uit Schalkwijk denken mee met de toekomst van de bomen en het groen.

In Schalkwijk zijn 1000 bewoners aangeschreven waarvan er circa 100 zijn geselecteerd om gedurende een middag mee te denken over de toekomst van het groen. Dit soort participatie is nieuw voor Haarlem. De middag was perfect georganiseerd en iedereen was enthousiast. Wij waren de hele middag erbij en volgden de discussies. hoewel het initiatief geweldig is kregen wij de indruk dat er relatief veel mensen hadden ingeschreven die wat te klagen hadden over de bomen. Ze stonden te dicht bij de flat, ze namen licht weg of de auto’s werden vies. Weinig hoorden we positieve geluiden, zoals de vogels en dieren die ervan profiteren. De gezonde omgeving die het oplevert voor de omgeving zoals de zuurstof die geproduceerd wordt. Dat is een gemiste kans en de het roep de vraag op of de selectieprocedure wel in orde was.

 

Plaza West

Er is veel te doen om Plaza west in Haarlem bij de Westergracht. Plaza West

Het is een groot en massal project en bewoners hebben heel wat bezwaren tegen de plannen.  Op het parkeerterrein staan tientallen Platanen. Flinke bomen. Helaas wel gesnoeid maar de moeite van het behouden waard. Zoals het er nu voorstaat zullen ze verdwijnen. De nieuwbouw zou niet kunnen doorgaan als de bomen blijven staan. Verplanten had een optie zijn maar verplanten van grote bomen waarvan de kluit de jaren daarvoor niet is behandeld is meestal zinloos. Read More

Shalkwijk participatie

Zaterdag 8 april zullen 100 bewoners van Schalkwijk kunnen meedenken over de bomen in hun wijk. Er zal in groepjes gediscussieerd worden over een aantal onderwerpen. Het resultaat zal aan de gemeenteraad worden aangeboden.