Share on facebook
Share on twitter

Aan de winkelkant van het Houtplein staan grote bomen, Platanen. Deze bomen zijn ruim 50 jaar oud en gesnoeid. Het zijn beeldbepalende bomen die in de zomer voor een mooi groenbeeld zorgen. Deze bomen zijn voor de stad waardevol. 


De bomen zijn een herkenningspunt, beeldbepalend en kenmerkend voor het Houtplein. Ze hebben een gunstig effect op klimaat, houden de stad wat koeler, belangrijk voor de leefbaarheid. Vogels zitten op de takken, de insecten in de boom zijn een voedselbron voor vleermuizen.
  

Toch wil de gemeente deze bomen kappen omdat het Houtplein op de schop moet. Haarlemse Bomenridders heeft bezwaar gemaakt, wij denken dat het de moeite waard is om deze bomen te behouden en als we de kronen wat groter laten uitgroeien dan is het beeld nog wat mooier en groener.

De plannen

De kaart geeft de plaats van de nieuwe bomen aan. Groen zijn de huidige bomen, rood de nieuwe bomen.  Ze staan op sommige plekken een paar meter verder van de gevel maar soms nagenoeg op bijna dezelfde plek. De gemeenteraad is hierin niet goed voorgelicht, die meende dat de bomen veel verder van de gevels kwamen. 

De reconstructie van het Houtplein hoeft niet automatisch kap van de bestaande bomen te betekenen. Wij hebben geen goede redenen gehoord waarom behoud niet mogelijk is.  Er is nooit onderzocht of reconstructie van het plein met behoud van bomen kan. 

 

Kap Kamperlaan

Update maart 2022. Na overleg heeft de gemeente  besloten de bomen aan de Kamperlaan toch maar te laten staan en de bushalte iets meer naar de weg te verplaatsen.

Een rij gezonde en grote lindebomen aan de Kamperlaan wordt in één adem genoemd om ook maar meteen te kappen, voor een nieuwe bushalte. 

 

Is dat nu echt nodig terwijl het Houtplein vlakbij is? Weer 6 gezonde bomen minder. 

Beleid is om groen boven OV te plaatsen. In dit geval blijkt het groen weer ondergeschikt. Wij maken bezwaar. 

Is een bushalte nu echt nodig op die plek? 

 

Houtplein de Platanen

Bezwaar. Wat de Bomenridders doen

We hebben overleg met een aantal gemeenteraadsleden en spreken in bij de gemeenteraad. We verzamelen feiten en meten ter plekke afstanden tot de gevel. We hoorden van de winkeliers dat niemand bezwaar tegen deze bomen heeft ‘laat maar lekker staan’ ! Er is bezwaar gemaakt bij de gemeente door ons tegen de kap. We hebben bij de provincie handhaving gevraagd i.v.m. vleermuizen die de bomen gebruiken om te foerageren. Die bezwaren zijn altijd na te lezen op onze website. Hier.

Kap voor Schaduw

Meer schaduw op de gevels, goed tegen grote hitte in de zomer. Nieuwe bomen zouden een grotere kroon krijgen (na 20 jaar) en dus goed tegen de hitte zijn.

Daar is niet goed over nagedacht. Op de gevels aan de winkelkant is zelfs in hoogzomer maar een paar uur zon per dag, met de hoge bebouwing aan de overkant is er pas na 11 uur wat zon tot circa 2 uur in de middag. Zie de afbeelding hiernaast voor de bezonning op 21 juni. 

Een grotere kroon maakt dus weinig uit, er is al niet veel zon op de gevels. Bovendien doen nieuwe bomen er 20 jaar over om groot te worden om dan die schaduw te geven. 

 

Houtplein Haarlem

Kosten bomen

Het vervangen van de bomen zal al snel 100.000 euro kosten. De bomen die er nu staan zijn goed en kunnen nog wat groter worden, er is ruimte om de kronen breder te laten uitgroeien, ook dan is er wat meer schaduw. 

Als de stoep breder wordt, wat het plan is, dan staan deze platanen mooi midden op de bredere stoep, prachtig toch. 

Voor de Pers

foto’s en een video voor de pers, rechtenvrij te gebruiken. O.a foto’s van de actie, een tekening met de locatie van de huidige en nieuwe bomen. Korte video.