Categorie: News

Shalkwijk participatie

Zaterdag 8 april zullen 100 bewoners van Schalkwijk kunnen meedenken over de bomen in hun wijk. Er zal in groepjes gediscussieerd worden over een aantal onderwerpen. Het resultaat zal aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Schalkwijk

Bewoners van Schalkwijk hebben samen met een boomdeskundige bomen in Schalkwijk kunnen bekijken. Er waren bijna 100 belangstellenden.

Betuwelaan

De raad van state heeft uitspraak gedaan; de 29 populieren aan de Betuwelaan moeten verdwijnen.