Houd Haarlem groen

06 12102801

vragen

Fri: 14:00 - 17:30

Bezwaar maken doe je zo

Als de gemeente bekend maakt dat er een boom wordt gekapt en dat daarvoor een kapvergunning wordt gegeven, kan de boom na 6 weken worden gekapt als niemand bezwaar maakt.

Bezwaar maken is niet moeilijk en kost niets. De gemeente zal je uitnodigen om je bezwaren toe te lichten. Je bezwaar kun je opsturen of  afgeven bij het gemeentehuis aan de Raaks. Nog sneller, direct digitaal indienen via DigiD.

Voorbeeld bezwaar

Het voorbeeld bezwaar is een compleet bezwaar. Verwijder wat niet van toepassing is. voeg zelf nog foto’s toe en andere bewijzen. 

Maak het bezwaar zo compleet mogelijk. De argumenten die je in je bezwaar maakt mag je naderhand, als je naar de rechter stapt, nog aanvullen. Maar je mag geen nieuwe argumenten meer verzinnen. Daarom is het essentieel dat je een goed bezwaar maakt met alle mogelijke argumenten.

Een voorbeeld:  Als om een bomenrij regelmatig vleermuizen worden waargenomen en je maakt daar geen melding van in het bezwaar dan kun je dat argument later bij de rechter ook niet meer aanvoeren. Als je dat – vergeten – argument tijdens de zitting bij de rechtbank wel noemt, zal de rechter dit argument niet laten meewegen.

Download het voorbeeld bezwaar

Mag ik bezwaar maken?

Dat ligt eraan of je binnen 100 meter van de boom in kwestie woont. Of als je verder dan 100 meter van de boom woont maar wel zelf  uitzicht op de boom hebt. Daar controleren de gemeente en de rechter streng op. Woon je iets te ver of is er geen direct zicht dan is het bezwaar niet-ontvankelijk. 

 

Ik woon verder weg- wat nu?

Maar wat als je op 200 meter afstand woont maar toch iets wilt doen.
Dan kun je de stichting Haarlemse Bomenridders inschakelen. Wij kunnen als stichting helpen met de kapvergunning in Haarlem en omstreken. Ons werkgebied is gemeente Haarlem, gemeente Heemstede, gemeente Bloemendaal, gemeente Zandvoort, gemeente Velsen, gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en Castricum.  We kijken samen of het zin heeft bezwaar te maken.

De hoorzitting bij de gemeente

De gemeente zal je meestal uitnodigen om je bezwaar mondeling toe te lichten bij de hoor- en adviescommissie. Die commissie kan beslissen of het bezwaar in zijn geheel of deels gegrond is. Dat advies gaat dan naar de gemeente. Maar omdat het een advies is hoeft de gemeente het niet op te volgen.

Als het om veel bomen gaat dan kun je het beste met een groep mensen met de gemeenteraad spreken. Op de vergaderingen kun je inspreken. We kunnen je daarmee helpen.

De Rechtszaak

Ondanks je bezwaar is de kapvergunning wel rechtsgeldig en kan de boom na 6 weken gekapt worden. Het bezwaar staat los van de vergunning. Natuurlijk loopt degene die de vergunning heeft aangevraagd en gekregen (de gemeente zelf of een particulier) wel een risico als die al gaat kappen terwijl er bezwaar is gemaakt. Als het bezwaar wordt toegekend en de kapvergunning wordt ingetrokken moet er een schadevergoeding worden betaald. Maar de boom is dan al weg. Om dat niet te hoeven meemaken kun je een z.g. voorlopige voorziening (vovo) aanvragen bij de rechtbank.

 

Voorlopige voorziening

Als je tegen de kapvergunning bezwaar maakt en beroep aantekent bij de rechtbank kan het maanden duren voordat de rechtbank het beroep behandelt. Al die tijd kan degene die de boom wil kappen en een vergunning heeft gekregen aan de slag om de boom te kappen.  

 

Om dat te vermijden vraag je een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. 

 

Zodra die bij de rechtbank binnen is belt de rechtbank diezelfde dag de vergunninghouder (de gemeente of particulier) en maakt duidelijk dat er binnen een paar weken een voorlopige uitspraak zal zijn en dat er tot die tijd niets gedaan mag worden. 

 

De boom is nu in ieder geval veilig!

 

Een voorlopige voorziening wordt meestal snel behandeld. Als je die bij de rechtbank indient sta je meestal na 1 tot 3 weken bij de rechter. De rechtbank in Haarlem.

Inhoud van de vovo

Maak de rechter duidelijk dat er een onomkeerbare situatie ontstaat als de boom nu gekapt zal worden.  Maar dat die kap belangrijke gevolgen heeft voor milieu, de vogels, het aanzicht etc. Je noemt dus alle argumenten die je straks ook in het ‘echte’ beroep zult gaan gebruiken.  De rechter moet de belangen van degene die wil kappen (de gemeente of particulier) en jouw belangen afwegen. Dan moet je wel met goede argumenten aankomen.

Het is niet zo dat je een groot miljoenen bouwproject kunt ophouden met een voorlopige voorziening terwijl je een klein onbeduidend boompje of struikje wilt behouden. Jouw belang is dan te klein. Daarom zal de rechter inhoudelijk naar de zaak kijken. 

De rechter zal alle argumenten bekijken en soms moet je al met deskundigen rapporten komen. Als de gemeente bv beweert dat er helemaal geen vleermuizen bij de bomen voorkomen en je ziet ze ’s avonds regelmatig dan heeft het weinig nut dat te vertellen aan de rechter. Die heeft aan de ene kant een rapport van de gemeente en dan alleen jouw verhaal, dat win je niet. Je zult in zo’n geval in ieder geval een aantal buren moeten meenemen die ook betuigen dat ze elke avond vleermuizen zien. Nog beter is iemand die veel van  vleermuizen af weet en dat ook komt getuigen. Je hoeft nog geen rapport te laten maken, dat kan later.

Je wint de vovo

gefeliciteerd! 

Op naar de echte rechtszaak, het beroep. Dat kan nog veel maanden duren,  drie maanden tot een jaar is heel normaal. 

 

Maar de boom kan niet gekapt worden om dat de rechter voorlopig in uw voordeel besliste.

Je verliest de vovo

Alles is nog niet verloren. Degene met de vergunning in de hand kan per direct de boom of bomen kappen. Maar dat hoeft niet persé te gebeuren. Er volgt tenslotte nog een beroepszaak bij de rechter (na maanden) en de vergunninghouder kan besluiten daarop te wachten. Dat zou bv. kunnen omdat hij/zij verwacht dat de zaak bij de rechter toch nog wel een kans maakt en in dat geval kan er naderhand als de uitspraak in de beroepszaak negatief uitvalt alsnog een flinke boete worden gegeven. Want in zo’n geval, waarbij je de vovo verliest maar het beroep wint zal de rechter de vergunning alsnog vernietigen en is de boom is dan bij nader inzicht blijkbaar illegaal gekapt.

De rechtszaak - het Beroep bij de rechtbank

Uiteindelijk komt de zaak bij de rechter. Het ‘echte’ beroep. Een beroep staat op zichzelf. Ook al heb je de vovo gewonnen, het beroep kun je alsnog verliezen. Zoals al gezegd zal een beroep bij de rechtbank niet automatisch de kap tegenhouden, daar is de vovo voor nodig. Het kan maanden duren voordat een beroep wordt behandeld.

Een beroep wordt  ‘uitgevochten’ in de rechtbank. Bekijk ons voorbeeld formulier wat argumenten kunnen zijn tegen de kap. Let erop dat emotionele argumenten amper tellen. Je moet steeds zoeken naar een wettelijke basis voor jouw argumenten. Dus als er vogels inzitten is dat geen steekhoudend argument voor de rechter. Behalve..als die vogels een nest maken wat toevallig ook nog eens het hele jaar rond beschermd is. Vleermuizen, natuurlijk mooi om te zien ’s avonds maar is de boom echt belangrijk voor die vleermuizen? Als je dat wilt aantonen zul je een deskundige moeten meenemen die dat aantoont.

Een rechtszaak winnen is geen eenvoudige zaak. Ga er niet vanuit dat je het even zelf doet. De tegenpartij, als dat een gemeente is, heeft  veel meer ervaring en hoe goed je bedoeling ook is, daar kun je zonder advocaat niet tegenop.

Als je denkt dat de boom in de tussentijd toch gekapt gaat worden moet je dus een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.  Tegenwoordig is een afgegeven kapvergunning direct uitvoerbaar, de aanvrager mag kappen. In een voorlopige voorziening vraag je de rechter uitstel totdat de  ‘echte ‘ rechtszaak voorkomt.

Advocaat

In sommige gevallen kun je de stichting Haarlemse Bomenridders de zaak laten doen. Wij beschikken over een advocaat die eenmalig circa 250 euro kost. Informeer bij ons naar de mogelijkheden. 

Kosten

Als particulier moet je 167,00 euro griffiekosten aan de rechtbank betalen. Dat is per stap. Dus 167 euro voor de vovo en 167 voor het beroep.

Als de stichting Haarlemse Bomenridders naar de rechtbank stapt kost dat 331 euro Griffiekosten. Daarnaast schakelen wij meestal een advocaat in, die kost circa 250 euro.

Triodos Bank
tnv. Bomenridders Haarlem eo
NL 36 TRIO 0788 7696 34

WE horen graag wat er speelt

06 12102801

haarlemsebomenridders@gmail.com

FOLLOW US

© 2022 Bomenridders