haarlem bij Teyler museum

Haarlem en omstreken telt nog steeds veel bomen. Bomen hebben een ongelooflijke grote invloed op de leefomgeving. Mensen zijn gewoon gelukkiger in een groene omgeving. Kinderen kunnen heerlijk spelen onder en tussen bomen en struiken. Bomen hebben een gunstige invloed op het stadsmilieu. Bij kap-plannen willen de Haarlemse Bomenridders  samen met bewoners per geval bestuderen of de bomen toch niet kunnen blijven staan, of dat er alternatieven zijn. Dat is ons doel en dat willen we bereiken door samenwerking met iedereen en informeren van bestuurders. Samen maken we de stad leefbaarder.

Uw leefomgeving

Bomen produceren zuurstof en nemen CO2 op. Grote bomen filteren veel fijnstof uit de lucht, zeker bij drukke doorgaande wegen is dat erg belangrijk voor de gezondheid van ouderen en kinderen. Fijnstof hoopt zich op in de longen en veroorzaakt jaarlijks veel voortijdige doden.
Een boom is een levend geheel. In grote bomen leven vaak honderden soorten insecten wat belangrijk is voor o.a vogels en vleermuizen. Vleermuizen zijn belangrijk voor de landbouw. Ze eten op een avond grote hoeveelheden insecten zodat er weer minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Met de opwarming van ons klimaat zien we dat steden steeds warmer worden, dat kan wel 10 graden met het omringende land schelen. Bomen geven schaduw wat belangrijk is om een stad leefbaar te houden.
Bomen in een stad zijn geen luxe maar noodzakelijk om de leefbaarheid te vergroten.

De groene gezonde stad

Veel bewoners willen graag in een groene stad wonen. Dat start met nadenken over bomen en mogelijke oplossingen voor Haarlems groen en bomen.  Creatieve oplossingen zijn soms nodig. Zo werden aan de Westergracht bomen behouden door het fietspad 15 cm hoger aan te leggen.  Haarlem is een van de minst groene steden, terwijl de inwoners vaak wel grote waarde hechten aan de bomen.

Bomen zijn belangrijk voor mensen. Bomen leveren zuurstof en filteren fijnstof wat de stad leefbaarder en gezonder maakt. Ze zorgen voor schaduw wat het hitte-eiland effect tegengaat. In warme zomers kan een stad nl. wel 10 graden warmer zijn dan de omgeving, voor ouderen is het dan soms zelfs gevaarlijk warm. Bomen helpen dan om de stad leefbaar te houden. Natuur draagt bij aan het welbevinden van de mens.

Allemaal dezelfde bomen of verschillende soorten bomen.

Om niet in een keer een hele rij bomen te verliezen bij een ziekte uitbraak, zoals in het verleden met kastanjes gebeurde, is het verstandig bomen van verschillende soorten aan te planten langs een weg. Als die bomen dan wel ongeveer even groot zijn krijg je toch een mooi aanzicht.

Onderhoud en veiligheid.

Bij zware storm kan er uit elke boom een tak vallen. Daarom moet regelmatig gecontroleerd worden welke bomen onderhoud nodig hebben. Slechte takken worden eruit gehaald. Zo kan een populier met goed onderhoud wel 60 jaar mee en een eik meer dan 150 jaar.

Waarom verdwijnen er zoveel bomen?

Bomen hebben niet het eeuwige leven. In een stad is het leven van een boom zwaar. Vernieuwen van riolering, herbestrating, een breder fietspad, het zijn zomaar drie voorbeelden waardoor bomen verdwijnen. Toch kan het vaak net even anders. Een fietspad kan iets hoger worden gelegd waardoor wortels gespaard blijven. Samen met bewoners zoeken wij dit uit. Wij  gaan in gesprek met bestuurders en bewoners en nodigen bestuurders uit om zelf te ervaren welke invloed het kappen van bomen kan hebben.

Biofiel?
Volgens de Amerikaanse bioloog Edward O. Wilson zijn alle mensen — verstokte stedelingen incluis — in hoge mate ‘biofiel’. De levende natuur oefent een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mensen uit.  Mensen zijn over het algemeen gelukkiger als er veel groen in de buurt is. Zelfs een mooie plant op kantoor telt mee voor het welbevinden (onderzoek TNO).

Grote of kleine bomen.
Langs doorgaande brede wegen kunnen hoge bomen staan. Die versterken het laan effect. Hoge bomen zijn 15 tot 25 meter hoog.  In nauwe straten zijn kleinere bomen een betere keus. Bomen kunnen een brede, volle kroon hebben of juist smal zijn. Een brede kroon geeft een volle uitstraling. In smalle straten weer niet verstandig maar bij brede wegen kan het prima. De keus voor welke boom en soort is dus erg belangrijk voor het straatbeeld.

Welke bomen.
Er zijn wel 1000 soorten bomen die geleverd kunnen worden. Veel factoren bepalen of een boom geschikt is. Snelgroeiende soorten zoals populieren zorgen na 15 jaar al voor een groen aanzicht Maar na 50 tot 60 jaar is er dan extra onderhoud nodig omdat takken doorzakken. Langzame groeiers zoals een eik gaan heel lang mee maar het duurt lang voordat een straat er groen uitziet. Door het vele werk aan wegen en straten (kabels, glasvezel, riolering) is de vraag of bomen wel oud kunnen worden. En snelle groeiers kun je ook na 60 jaar deels vervangen. Dan is de stad altijd groen.

Ongemak wat wordt ervaren is vaak goed te verhelpen. Bladeren kunnen snel worden opgeruimd, in Heemstede staan stalen manden waar mensen zelf bladeren in kwijt kunnen, luizen die kleverig afval achterlaten op auto’s zijn heel goed te bestrijden met lieveheersbeestjes. Voor veel ongemak is wel een oplossing te vinden. Voor een mooie boom en groene omgeving moet je wat over hebben. De bomenridders denken graag mee met oplossingen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *