Nieuw Boerhaave en Damiate

Bouwprojecten ‘Nieuw Boerhaave’ en ‘Poort Boerhaave-Damiate’

Twee bouwprojecten en daartussen een park ingesloten tussen project Boerhaave en project Poort van Boerhaave-Damiate. 

Midden tussen twee grote bouwprojecten in Schalkwijk ligt een leuk park verscholen. Een leuk park waar de bewoners genieten van de vogels die daar nestelen en voor een fluitconcert zorgen op mooie dagen. Waar ‘s avonds egels rondscharrelen en vleermuizen langs de boomtoppen scheren. Een park met een flink aantal grote bomen, waardevol voor de buurt en een eiland van ontspanning in het versteende Schalkwijk. 

Het behouden waard. Maar het park ligt onder vuur doordat twee grote bouwprojecten in de startblokken staan.  Op de hoek van Amerikaweg en Boerhaavelaan vechten woningbouwproject Nieuw Boerhaave en project Damiate voor elke meter extra ruimte. 

Nieuw BoerhaAve

Een bouwproject op de hoek van de Amerikaweg en de Boerhaavelaan. Zorgwoningen komen er en die zijn hard nodig. Maar wat is er mooier dan wonen in het groen, mooie bomen van pakweg 50 jaar oud om je huis heen waar je ’s ochtend wakker wordt van de zingende vogels. Dat is van grote waarde voor de toekomstige bewoners. Sociaal betekent aandacht voor de mens zelf.

In de stedenbouwkundige randvoorwaarden wil men de bomen sparen.
Bestaande bomen zijn uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwe zorgwoningen In de stedenbouwkundige randvoorwaarden staat dat zoveel mogelijk bomen worden behouden bij het nog op te stellen ontwerp van de nieuwe zorgwoningen en zorgfuncties. Voor de monumentale bomen in het plangebied geldt dat die in elk geval behouden moeten blijven. Bomen op gemeentegrond worden zoveel mogelijk ingepast in het groenontwerp. Sint Jacob voert een bomeninventarisatie uit die de locatie, waarde en gezondheid van de bomen in beeld brengt. Een en ander is afgestemd met de Haarlemse Bomenwachters. (Red. dat klopt niet, de plannen zijn naderhand veranderd, met de Haarlemse Bomenridders is helemaal geen overleg geweest.)

 

Het Park word geannexeerd.

Groot was dan ook de verbazing dat voor Nieuw Boerhaave een deel van het park bebouwd zal worden en grote 50 jaar oude bomen moeten wijken. 

In de eerste plannen van rond 2016, 2017 zou het park behouden blijven. 

 
park

Hoeveel bomen verdwijnen er?

Met de bomen op de bouwlocatie is weinig rekening gehouden. Eerst werd een vergunning voor 300 bomen aangevraagd, dat bleek verkeerd, de opdrachtgever vond het wel makkelijk om alvast een ruime vergunning te hebben. Na correctie bleek het om 96 bomen te gaan waar een vergunning voor nodig was. Tientallen andere bomen waar net geen vergunning voor nodig was omdat ze iets dunner dan 20 cm waren zijn direct gekapt. 

 

Klik op de kaart hiernaast om in te zoomen op de bomen. 

96 bomen. De locatie wordt maximaal bebouwd. Waar eerst de bomen van het Willem van Os park aan de rand van de parkeerplaats stonden zullen die nu bijna tegen de gevel staan. 

 

nieuw boerhaave bomenkap google maps
Klik op de kaart

Elke boom die net buiten de bouwlocatie valt is niet in de kapvergunning opgenomen. Zullen ze dan overleven? dat is onzeker. Het zijn grote bomen waarvan wortels of takken snel beschadigen wanneer op enkele meters afstand gebouwd gaat worden.

Door zware bouwmachines die ruimte nodig hebben en daar rijden wordt de bosgrond aangedrukt wat voor de bomen het einde kan betekenen. Was er serieus met de bomen omgegaan dan hadden de bomen aan de rand van het bouwproject zeker meegenomen moeten worden in het onderzoek.

Geen bomen informatie voor gemeenteraad

In 2016/ 2017 heeft de toenmalige stedenbouwkundige een plan gemaakt met behoud van de bomen in het park. De Bomenwachters keurden het eerste plan goed. Een nieuwe stedenbouwkundige maakte echter het huidige plan waarbij het park deels verdwijnt en veel bomen schade oplopen. Dat was niet de bedoeling. In het rapport boomcompensatie van juli 2020 wordt echter sterk de indruk gewekt dat de Bomenwachters nog steeds achter de nieuwe plannen staan wat een verkeerde voorstelling van zaken is.  
Wij, de Haarlemse Bomenridders hebben de plannen nooit eerder kunnen beoordelen. 

 

Bij de behandeling van het plan in de commissie ontwikkeling was het rapport ‘Boomcompensatie’ waarin duidelijk beschreven staat wat er allemaal verdwijnt niet beschikbaar. Er waren wel 700 pagina’s informatie verstuurd over de vele onderzoeken die waren uitgevoerd over geluidsmetingen, bodemmonsters of vervuilde grond, kosten nog moeite gespaard, maar informatie over de bomen ontbrak. 

Poort van Boerhaave wil het park juist wel behouden?

Meteen ten zuiden van het Willem van Os park wordt het terrein van de school bebouw en verrijst ‘Poort van Boerhaave-Damiate’. Deze bouwlocatie beroept zich op het vele groen. Weliswaar worden eerst veel bomen gekapt aan de rand van het terrein maar het Willem van Os park is een integraal onderdeel van het plan. Hetzelfde park wat juist door ‘nieuw Boerhaave’ wordt gekortwiekt.

 

De illustratie komt uit het rapport ‘Poort van Boerhaave-Damiate’ stedenbouwkundige randvoorwaarden. Het Willem van Os park is een integraal onderdeel van dit bouwplan.

 

Compensatie

De gemeente wil de bomen compenseren. Terwijl het klimaat per dag verslechtert en we met zijn allen een tandje moeten bijzetten, kappen wij een groot deel van een oud park en compenseren dat met een paar sprietjes. Een grote boom is al snel gelijk aan 20 tot 30 te planten sprietjes.

De 1700 bomen.

De coalitie wil 1700 bomen planten in 4 jaar.  Dat zijn dus de bekende sprietjes waar je de komende 10 tot 20 jaar weinig aan hebt. Juist de tijd die nodig is om het klimaat te redden. 96 volwassen bomen kappen staat globaal gelijk aan die 1700 sprietjes. 

De iepen

Dan zijn er ook nog de 180 iepen die jaarlijks ten gronde gaan door allerlei oorzaken. Die staan gelijk aan 3000 – 10.000 te planten sprietjes. Willen we het klimaat redden of niet. Dan moet je keuze maken en geen gezonde bomen kappen.

 

Resumerend

Zonder het te weten beslissen de raadsleden over forse bomenkap. Dat had anders gekund door vooraf de bomen goed in kaart te brengen en de bomen mee te wegen bij de bouwplannen.

Helaas gaat het in Haarlem veel vaker fout met bouwprojecten. Voor het bouwproject Schalkwijk-midden verdwijnen 60 grote bomen (Europaweg, Kennedylaan en Amerikaweg) omdat ook daar geen goede bomen inventarisatie was gemaakt voordat het project werd goedgekeurd.

Omdat wij als stichting Bomenridders menig bezwaar maken tegen onnodige kap is er hier en daar nog wat te redden. Dat kan allemaal veel efficiënter als we vooraf met elkaar de plannen bespreken. 

Het is ongelooflijk dat na 10 jaar praten en overleggen de commissie nog steeds geen goede bomen informatie krijgt bij een groot bouwproject. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *