westergracht

Westergracht

1960 aanplant
2009 kapplannen – verzet bewoners – gemeenteraad wil behoud
2015 wethouder wil alsnog Westergracht kappen. Bewoners verzetten zich.
2016 Behoud grootste deel bomen

Al in 2009 waren er plannen om de Westergracht aan een kant te vernieuwen, te kappen dus. De bomen waren toen ook al gezond verklaard evenals in latere rapporten. In juli 2015 raasde er een vreselijk zware storm over Nederland, de zwaarste in juli in 100 jaar. De bomen bleven goed overeind, ten teken dat ze wel tegen een stootje konden. 300 andere bomen sneuvelden in Haarlem. Een enquête in 2009 onder de bewoners maakte duidelijk hoeveel zij om hun bomen gaven en dat zij de bomen niet kwijt wilden.

 

Hieronder wat reacties van bewoners. Veel bewoners namen de moeite om hun motivatie mee te sturen. Hier volgen een aantal uitspraken die we u niet willen onthouden en tevens aangeven hoe belangrijk groen voor mensen is.

 

 • …gezichtsbepalend en voor Haarlem belangrijk
 • …zeer betreuren als deze bomen zouden verdwijnen. Sterker nog ik zou het een schande vinden.
 • …elk jaar geniet ik weer enorm van het groen dat ik vanuit mijn bovenhuis zie
 • …bijzonder jammer vinden als er bomen zouden verdwijnen
 • …vanwege het groen erg genieten.
 • …het weinige groen en de paar bomen die er staan zouden gekoesterd moeten worden
 • …het is doodzonde wanneer ze verdwijnen
 • …prachtige bomen waarvan ik elk jaargetij (inmiddels 10 jaar) van geniet
 • …genieten wij telkens weer van het adembenemende uitzicht. De ontluikende bomenpracht in de lente.
 • …het dikke gebladerte dat een zitplaats biedt aan de talloze vogels in de zomer…
 • …vele jaren ervaren wij deze bomen als prachtige beeldbepalende bomen langs deze toegangsweg tot Haarlem
 • …wij zijn hier deze zomer juist komen wonen omdat deze mooie bomen hier staan!
 • …voor ons zijn deze bomen onze longen bij deze drukke verkeersweg
 • …zijn gezichtsbepalend voor dit deel van de stad.
 • …juist volgroeide bomen, zoals langs de Westergracht (zie bijlage) zijn op zijn mooist
 • …ik woon hier al vanaf 1955 en kan me de gracht zonder bomen niet voorstellen
 • …er is immers al veel te weinig groen in Haarlem.
 • …waar moeten de vogels heen.
 • …bomenkap; de gracht gaat achteruit, een kale boel zonder allure.
 • …bomenvandalisme.
 • …de mensen hebben bomen om zich heen nodig
 • …ze horen bij het straat beeld en dragen sterk bij aan ons woongenot in deze buurt
 • …onze Westergracht één van de lommerrijkste lanen in Haarlem

2009

Gelukkig was de commissie van de gemeente het er mee eens. De wethouder kreeg opdracht een nieuw plan te maken waarbij de bomen bleven staan.

2015

Helaas in 2015, een nieuwe wethouder, mevrouw Sikkema en kwamen de kapplannen weer op tafel. Maar ook weer een rapport waaruit toch bleek dat de bomen gezond waren. Een handtekeningenactie bij petitie.nl leverde veel op; 1500 medestanders. Uit heel Haarlem en soms van daarbuiten zelfs, van mensen die ooit in Haarlem gewoond hadden.

Aktie.

Een groep bewoners schilderde in het hart van de nacht hartjes op de bomen. ‘S ochtends zagen de Haarlemmers de bomen in een ander licht, dit sprak iedereen aan. Plotseling werd duidelijkheid wat bomen zijn, en dat mensen ze belangrijk vinden. De pers dook erop.

westergracht Haarlem, behoud de bomen

Social media bleken belangrijk om iedereen op de hoogte te houden. Uiteindelijk kwamen er 30 bezwaren binnen. De Haarlemse Bomenridders stapten namens een bewoner naar de rechtbank. Er waren zoveel fouten gemaakt bij de procedure dat we een goede kans maakten. Zeker omdat de bomen nog gezond waren. Er werd een actiecomité Westergracht opgezet. Regelmatig werd er overlegd hoe verder te gaan.

Donaties.

Gelukkig kwamen er al snel flink wat donaties binnen zodat we geld hadden voor de rechtbank. We hadden veel gesprekken met bewoners en ontdekten hoeveel ze gaven om hun bomen. Voor het uitzicht, de vogels, het gevoel. Dat stimuleerde ons om door te gaan. Tenslotte waren we er al vanaf 2009 aan bezig met tussenpozen.

Overleg met de gemeente.

De gemeente is met het comité Westergracht om de tafel gaan zitten. Van beide kanten is er constructief gewerkt aan een goed plan. In een aantal middagen werden allerlei alternatieven bekeken. Op ons verzoek werden er extra trekproeven gedaan voor de grootste bomen aan de ventweg. Een aantal bleken niet veilig genoeg. Een tweetal konden worden behouden door deze wat te snoeien. Helaas moesten een paar van de grootste toch gekapt worden, uit de trekproeven bleek dat ze te onveilig waren.

Resultaat.

In mei 2016 lag het definitieve plan er. Het fietspad werd toch van asfalt voorzien, het wegdek van de Westergracht is vervangen en veel bomen zijn behouden.

(tekst gaat door onder foto)

alternatief plan westergracht
definitief boombesparend plan westergracht

 

Op het plantsoen voor de grote BAVO kerk konden de twee grootste exemplaren behouden blijven. Vanaf de Leidsevaart is er nu een mooi gezichtsbepalend beeld ontstaan met grote monumentale bomen voor de kerk.

(tekst gaat door onder foto)

Westergracht monumentale populier plantsoen voor BAVO kerk
Westergracht monumentale populier in plantsoen voor BAVO kerk

 

Een groot deel van de bomen kon behouden blijven. Van de 41 bomen die de gemeente wilde kappen konden er 27 behouden blijven waaronder 4 monumentale.

Een zestal bomen voor het Plaza terrein stonden echt heel dicht bij de rijweg en gaven veel wortelopdruk en konden niet niet behouden blijven. (nr 1 t/m 6)

Bij de Trionk, zouden er 4 bomen verdwijnen. Er werd op ons verzoek nader onderzoek naar de wortels gedaan. Die bleken best wel diep te zitten. Door het fietspad daar 15 cm op te hogen konden er toch nog twee blijven staan (nr 7 en 10)

De gekapte bomen werden meteen vervangen door flinke exemplaren zodat het direct al niet kaal oogt. De maat die geplant is (35cm) zou anders pas na 7 jaar bereikt worden.

Eind goed al goed?

Ja en nee. Er is in Haarlem na dit project nog heel veel gekapt en het gaat maar door. De gemeente is zelden bereid om te onderhandelen over alternatieven. De Westergracht is een uitzondering gebleken. Aan de andere kant, als de gemeente eenmaal meewerkt en je hebt een goede projectleider dan kunnen er spijkers met koppen worden geslagen en worden er  alternatieven bedacht. Bewoners waren erg belangrijk, als zij niet zo strijdvaardig waren geweest dan was de Westergracht al lang kaal geweest.