bezwaar

Bezwaar maken

Als de gemeente  bekend maakt dat er een kapvergunning is afgegeven is in principe vanaf dat moment kap van de boom mogelijk.

Bent u het er niet mee eens, dan doet u het volgende.

1) Dien bezwaar in bij de gemeente. Dat kunt u opsturen of beter even langs brengen bij het gemeentehuis op de Raaks

Zelf aan te passen voorbeeld bezwaar tegen bomenkap

Wat moet er allemaal in dat bezwaar staan?

U kunt hier een voorbeeld bezwaar downloaden. Waarschuwing. De argumenten die u in uw bezwaar maakt mag u naderhand als u naar de rechter stapt nog aanvullen. Maar u mag geen nieuwe argumenten meer verzinnen. Daarom is het essentieel dat u een goed bezwaar maakt met alle mogelijke argumenten.

Een voorbeeld.  Als om de bomenrij regelmatig vleermuizen worden waargenomen en  u maakt daar geen melding van dan kunt u dat later bij de rechter ook niet meer aanvoeren. Als u dat wel doet zal de rechter die argumenten niet laten meewegen.

Kan ik bezwaar maken.

Dat ligt eraan of u binnen 100 meter van de boom in kwestie woont. Of als u verder woont vanaf uw woonlocatie waar u zelf woont uitzicht op de boom heeft. Daar controleer de gemeente en de rechter streng op. Woont u iets te ver dan is uw bezwaar niet-ontvankelijk en kunt meteen naar huis.

Maar wat nu als u op 200 meter afstand woont maar elke dat die prachtige bomen ziet en toch iets wilt doen. Dan kunt u natuurlijk altijd de stichting Haarlemse Bomenridders inschakelen. Wij mogen als stichting bezwaar maken tegen elke kapvergunning in Haarlem en omstreken. Ons werkgebied is gemeente Haarlem, gemeente Heemstede, gemeente Bloemendaal, gemeente Zandvoort, gemeente Velsen, gemeente Beverwijk, gemeente Heemskerk en Castricum.  Belt u ons en we kijken samen of het zin heeft bezwaar te maken.

Wat gebeurt er na het indienen van mijn bezwaar.

De gemeente kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten bij de hoor- en adviescommissie. Die commissie hoort u aan en kan beslissen dat het bezwaar in zijn geheel of deels gegrond is. Dat advies gaat dan naar de gemeente. Maar omdat het een advies is hoeft de gemeente het niet op te volgen.

Als de gemeente het advies van de commissie niet of onvoldoende opvolgt is het belangrijk om deze informatie aan de politiek (de gemeenteraadsleden) te vertellen.

De rechter.

Ondanks uw bezwaar is de kapvergunning wel rechtsgeldig en kan de kap gewoon doorgaan. Het bezwaar staat los van de vergunning. Natuurlijk loopt degene die de vergunning heeft aangevraagd en gekregen (de gemeente zelf of een particulier) wel een risico als die al gaat kappen terwijl er nog bezwaren procedures lopen. Als die bezwaren worden toegekend en de kapvergunning wordt ingetrokken moet er een schadevergoeding worden betaald. Maar de boom is dan al weg. Om dat niet te hoeven meemaken kunt u een z.g. voorlopige voorziening (vovo) aanvragen bij de rechtbank.

Voorlopige voorziening (vovo).

Als u tegen de kapvergunning bezwaar maakt en beroep aantekent bij de rechtbank kan het maanden duren voordat de rechtbank uw beroep behandelt. Als die tijd kan degene die de boom wil kappen en een vergunning heeft gekregen aan de slag om de boom te kappen.  Om dat te vermijden vraagt u een voorlopige voorziening aan bij de rechtbank. Zodra die bij de rechtbank binnen is belt de rechtbank diezelfde dag de vergunninghouder (de gemeente meestal maar kan een particulier zijn) en maakt duidelijk dat er binnen een paar weken een voorlopige uitspraak zal zijn en dat er tot die tijd niets gedaan mag worden. Uw boom is nu in ieder geval veilig!

Dag van de voorlopige voorziening.

Als u dan eindelijk bij de rechter staat, meestal niet langer dan een maand nadat u de vovo indiende moet u de rechter duidelijk maken dat er een onomkeerbare situatie ontstaat als de boom nu gekapt zal worden.  Maar dat die kap belangrijke gevolgen heeft voor milieu, de vogels, het aanzicht etc. U noemt dus alle argumenten die u straks ook in uw ‘echte’ beroep zult gaan gebruiken.  Waarom dat moet; de rechter moet de belangen van degene die wil kappen (de gemeente) en uw belangen afwegen. Dan moet u wel met goede argumenten aankomen.

Het is niet zo dat u een groot miljoenen bouwproject kunt ophouden met een voorlopige voorziening terwijl u een klein onbeduidend boompje of struikje wilt behouden. Uw belang is dan te klein. Daarom zal de rechter inhoudelijk naar de zaak kijken. Onderschat dat niet. De rechter zal alle argumenten bekijken en soms moet u al met deskundigen rapporten komen. Als de gemeente bv beweert dat er helemaal geen vleermuizen bij de bomen voorkomen en u ziet ze ’s avonds regelmatig dan heeft het weinig nut dat te vertellen aan de rechter. Die heeft aan de ene kant een rapport van de gemeente en dan alleen uw verhaal, dat verliest u dan. U zult in zo’n geval in ieder geval een aantal buren moeten meenemen die ook betuigen dat ze elke avond vleermuizen zien. Nog beter is iemand die veel van  vleermuizen af weet en dat ook komt getuigen. U hoeft nog geen rapport te laten maken, dat kan later.

U wint de vovo.

gefeliciteerd! Op naar de echter rechtszaak, het beroep. Daar kan nog vele maanden overheen gaan,  drie maanden tot een jaar moet u wachten. Maar uw boom kan niet gekapt worden om dat de rechter voorlopig in uw voordeel besliste.

U verliest de vovo

Dan bent u klaar. Degene met de vergunning in de hand kan per direct de boom – bomen kappen. Maar dat hoeft niet persé te gebeuren. Er volgt tenslotte nog een beroepszaak bij de rechter en de vergunninghouder kan besluiten daarop te wachten. Dat zou bv. kunnen omdat hij/zij verwacht dat de zaak bij de rechter toch nog wel een kans maakt en in dat geval kan er naderhand als de uitspraak in de beroepszaak negatief uitvalt alsnog een flinke boete worden gegeven. Want in zo’n geval, waarbij u de vovo verliest maar het beroep wint zal de rechter de vergunning vernietigen en is de boom is dan bij nader inzicht blijkbaar illegaal gekapt.

Het beroep bij de rechter

Uiteindelijk komt de zaak bij de rechter. Het ‘echte’ beroep. Een beroep staat op zichzelf. Ook al heeft u de vovo gewonnen, het beroep kunt u alsnog verliezen. Maar let op: het indienen van een beroep zorgt er NIET voor dat de kap niet doorgaat. Het kan maanden duren voordat een beroep wordt behandeld.
Een beroep is een rechtszaak. Bekijk ons voorbeeld formulier wat argumenten kunnen zijn tegen de kap. Let erop dat emotionele argumenten amper tellen. U moet steeds zoeken naar een wettelijke basis voor uw argument. Dus als er vogels inzitten, leuk voor u maar voor de rechter telt dat niet. Behalve..als die vogels een nest maken wat toevallig ook nog eens het hele jaar beschermd is.
Vleermuizen, ook fijn dat die er rond vliegen maar welk soort en is de boom echt belangrijk voor die vleermuizen? als u dat wilt aantonen zult u een deskundige moeten meenemen die dat aantoont.
De moraal: een rechtszaak winnen is geen eenvoudige zaak. Ga er niet vanuit dat u het even zelf doet. De tegenpartij, als dat een gemeente is, heeft  veel meer ervaring en hoe goed uw bedoeling ook is, daar kun je zonder advocaat niet tegenop.

Als u denkt dat de boom in de tussentijd toch gekapt gaat worden moet u dus een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank.  Tegenwoordig is een afgegeven kapvergunning direct uitvoerbaar, de aanvrager mag kappen. In een voorlopige voorziening vraagt u de rechter uitstel totdat de  ‘echte ‘ rechtszaak voorkomt.

Wat kost het.

Als particulier moet u 167,00 euro griffiekosten aan de rechtbank betalen. Dat is per stap. Dus 167 euro voor de vovo en 167 voor het beroep.

Als de stichting Haarlemse Bomenridders naar de rechtbank stapt kost dat 331 euro Griffiekosten. Daarnaast schakelen wij meestal een advocaat in, die kost circa 250 euro.