Schalkwijk-midden

Schalkwijk-midden
Project 'Stad tussen de bomen'

Een bouwproject tussen de Europaweg, Kennedylaan en Amerikaweg op de plek waar het Fluor gebouw en de Belastingdienst waren gehuisvest.  

Het is een project met veel bomen vandaar de naam “Stad tussen de bomen”.  Voor het project worden rond de bebouwing veel bomen geplant. Op het terrein ligt een aantal leidingen waardoor het lastiger is om een groot aantal bomen te planten. Dat is ook de reden dat er een ringleiding wordt gelegd om het hele bouwplot heen. 

Ons voorstel.

Gemeenteraadsleden moeten voor elke bouwplan nauwkeurige informatie krijgen over de gevolgen voor het groen, c.q. de bomen. Daarmee bedoelen wij rapporten over de kwaliteit en afmeting van de aanwezige bomen en kaarten waar ze staan. Dan kunnen zij een weloverwogen afweging maken en wellicht aanpassingen voorstellen.

schalkwij midden overzicht vanuit de lucht
Schalkwijk midden vanuit de lucht

De bomen en de ringleiding voor data, water, electriciteit

De ringleiding gaat zo ongeveer precies onder de bomen door. Wellicht is de reden dat er onder een boom vaak geen leidingen aanwezig zijn.  Wij vinden het niet acceptabel dat er circa 60 oudere en grote bomen verdwijnen voor een bouwproject. Is daar wel bewust voor gekozen door de gemeenteraad en waren de gevolgen voor de bomen bekend op het moment van besluit. 

Wij hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de kap. Daardoor mogen geen bomen gekapt worden totdat het bezwaar is behandeld.
Wij zijn sinds februari 2020 met de gemeente Haarlem in onderhandeling over de bomen. Veel gesprekken en overleg maar nu een jaar later is er niets veranderd, ondanks de vele uren overleg.

Verkeerde voorstelling van zaken.
De gemeente heeft altijd gesteld dat er ruimte was voor onderhandeling en alternatieven. Bomen konden wellicht worden verplant of toch behouden. Nu een jaar later blijkt de ringleiding absoluut geen millimeter verlegd te kunnen worden. Ons voorstel om die aan de rand van de Europaweg te leggen wordt niet geaccepteerd, onlogisch omdat de Europaweg in de nabije toekomst smaller wordt en de leiding daar naast kan liggen op grote afstand van de bomen. 

Of de raadsleden beseften waarvoor ze precies toestemming gaven is zeer twijfelachtig. De rapporten die de raadsleden namelijk onder ogen kregen laten mooie illustraties met bomen zien en de bomen aan de Kennedylaan blijken allemaal behouden. Dat is de informatie die de gemeenteraadsleden kregen en waarop ze het project keurden. 

Illustratie bomen uit 'Stad tussen de bomen'
Illustratie bomen uit 'Stad tussen de bomen'

Foutieve informatie aan raadsleden

Na de goedkeuring door de raad blijkt dat door de aanleg van de ringleiding een groot deel van de oude bomen aan de Kennedeylaan, de Europaweg  en de Amerikaweg toch moet worden gekapt. Daar zijn veel oude iepen bij die in 2020 zijn ingeënt en beschermd tegen iepziekte met als reden ze juist te willen behouden. 

2020 groentoets 20013.R.Antea.Haarlem Surinamepad BEA compleet-20 v2
Klik voor grotere kaart

Op de afbeelding hiernaast een deel van de Kennedylaan waar veel bomen zullen verdwijnen voor dit project omdat daar een ringleiding zou moeten komen. In de rapporten staan de bomen  ingetekend om te behouden. 

kennedylaan uit openbare ruimte 30-4-2020 pagina 20
Klik voor grote kaart

Standpunt Bomenridders

 

Voor dit project is de gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd over de gevolgen voor de bomen rond het project. Wij willen dan ook een nieuw onderzoek naar de mogelijkheid de ringleiding niet aan te leggen op de huidige plaats maar de leiding van Noord naar Zuid over het terrein te leggen. Dus geen ringleiding meer.  Weliswaar kunnen dan op het terrein iets minder bomen worden geplant. Dat moet onderzocht worden. Als er 20 bomen minder kunnen worden geplant op het terrein maar je spaart er 60 door geen ringleiding aan te leggen is het resultaat nog steeds een winst van 40 grote volwassen bomen. 

Illegale kap

Ons bezwaar tegen de kap van de eerste 8 bomen van de 60 kwam blijkbaar slecht uit omdat de bouw kost wat kost door moest gaan. Wij waren dan ook zeer onaangenaam verrast dat er 3 bomen in de bezwaarprocedure toch gekapt werden. De wethouder heeft zich hiervoor moeten verantwoorden maar kwam er zonder kleerscheuren doorheen. 

Informeren raadsleden

Dit is niet het enige project waar gemeenteraadsleden onvoldoende worden geïnformeerd over de gevolgen voor het aanwezige groen van een bouwproject. Regelmatig krijgen de raadsleden geen of onvolledige informatie over de gevolgen van een bouwproject voor het groen. Dat gaat al veel jaren zo. 

Het laatste voorbeeld hiervan dateert van februari 2021. Voor het project Nieuw Boerhaave kregen de raadsleden 700 pagina’s informatie over het project maar een groenparagraaf en de gevolgen voor de bomen was afwezig. Na onze inventarisatie bleek een fors deel van het Willem van Os park te worden opgeofferd. 

(Nieuw Boerhaave project)

Moeten burgers projecten controleren. Pas als de kapvergunningen duidelijk worden en dat kan jaren later zijn komen de gevolgen voor de bomen naar buiten. 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *