betuwelaan

 

Betuwelaan Schalkwijk

2017. Einde. De bomen aan de Betuwelaan zijn in april 2017 gekapt. De raad van State vond het belang van de weidevogels groter dan dat van de bomen.

18-5-2016 Raad van State kent voorlopige voorziening toe, bomen mogen in ieder geval blijven staan totdat de rechter erover beslist.

De gemeente heeft grote haast om de bomen te kappen. De weidevogels moeten per direct kunnen terugkeren op het weiland en zolang die bomen er staan kan dat blijkbaar niet. Dat is vreemd, de bomen staan er al 40 jaar. In voorgaande jaren hebben er ondanks de hoge bomen veel weidevogels gebroed. Blijkbaar kan dat samengaan. De afname van de weidevogels is een landelijke trend. Grondwaterstand en maaibeleid zijn de meest belangrijke factoren.

Hier staat een laan met grote populieren die weg zouden moeten omdat er roofvogels in kunnen zitten die dan een mooi uitzicht hebben op het weiland.

Nu zijn wij toch al tegen kappen van bomen die op zichzelf een belangrijke ecologische functie hebben terwille van een ander dier. Het ene dier inruilen tegen het ander. In de populieren zitten meer dan 100 soorten insecten die weer vogels en vleermuizen aantrekken. De bomen zijn hoog genoeg om in te nestelen, dus ook voor de vogelstand hebben ze waarde.

Belangrijkste is echter dat het kappen geen zin heeft omdat rondom het weiland veel meer hoge, volwassen bomen staan. Die blijven daar en ook daar zitten roofvogels in.

Bewoners.

Er zijn een aantal bewoners voor kap. Voornamelijk omdat een zestal bomen op 15 meter van de huizen staan. Als die zouden omvallen dan kan dat gevaarlijk zijn.

Alternatief.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de bewoners die voor kap zijn kun je de bomen dicht bij de huizen testen op veiligheid d.m.v een trekproef.

Het zuidelijke deel van de polder is veel geschikter voor weidevogels. Weinig bebouwing en minder hoge bomen. Daar kunnen een paar percelen geschikt gemaakt worden voor weidevogels.