projecten

De Haarlemse Bomenridders hebben de afgelopen jaren aan heel veel projecten meegewerkt. Wij doen zelf onderzoek, doen metingen en informeren. Met initiatiefvoorstellen zijn iepen beschermd door die te laten vaccineren en 13.000 bomen hebben een extra zware bescherming gekregen. Onderstaand een deel van de projecten van de laatste tijd.  

De verkeerde iep in Haarlem

Wij willen graag bomen die de stad koel houden en veel CO2 opnemen. Daarom willen wij dat grote iepen die ziek worden worden herplant met een vergelijkbare boom met een grote kroon. Dat kan een iep zijn maar ook b.v. een  linde. In 2020 werden circa 180 zieke iepen gekapt, grote bomen met een volle kroon. Helaas worden die vaak vervangen door een iep die erg smal blijft, de Zuil iep of Columella. Het straatbeeld verandert hierdoor, schaduw geeft deze boom amper. 
 lees verder…

Kaarten project

monumentaal-waardevolle-lijst

Wij maken van projecten vaak Google maps kaarten die je kunt inzoomen. De gegevens komen van  Open Data of soms ook van de projectplannen. De opendata gegevens en kaarten van de gemeente zijn al heel goed maar op een andere manier weergegeven is de informatie beter te zien. 

bekijk de kaarten

Heussensstraat populieren

Grote bomen staan er aan de Heussenstraat in Haarlem. Grote beeldbepalende populieren van circa 40 jaar oud. Een aantal jaar geleden zijn de bomen beoordeeld op veiligheid en zijn de bomen goed bevonden. Eind 2020 zijn de bomen opnieuw beoordeeld en weer als goed beoordeeld. Bewoners blijven tegen behoud van deze bomen, ze zouden ‘gevaarlijk’zijn. Wij gaan uit van de resultaten van de controle en deze bomen zijn gezond en kunnen nog een lange tijd blijven staan als ze goed worden onderhouden. lees verder…

Zuid Schalkwijkerweg kaalslag

zuid schalkwijkerweg

De pittoreske Zuid Schalkwijkerweg is van grote ecologische, landschappelijke en recreatieve waarde. Op het zuidelijkste deel verschijnen 32 villa’s en de dijk wordt verbreed. Door toenemend autoverkeer zal de landschappelijke waarde verloren gaan. Alleen een brug over de ringvaart kan dit voorkomen. Detail pagina in bewerking …

Nieuw boerhaave en damiate

Twee bouwprojecten en daartussen een park ingesloten tussen Boerhaave project en Poort van Boerhaave- Damiate. 

Midden tussen twee grote bouwprojecten in Schalkwijk ligt een leuk park verscholen. Een leuk park waar de bewoners genieten van de vogels die daar nestelen en voor een fluitconcert zorgen op mooie dagen. Waar ‘s avonds egels rondscharrelen en vleermuizen langs de boomtoppen scheren. Een park met een flink aantal grote bomen, waardevol voor de buurt en een eiland van ontspanning in het verrsteende Schalkwijk. 

Het behouden waard.   Lees verder...

Schalkwijk-midden

Project “Stad tussen de bomen”

60 grote bomen dreigen gekapt te worden omdat het project “Stad tussen de bomen” een nieuwe leiding precies onder alle bomen van de Amerikaweg, de Kenneylaan en de Europaweg legt. Er is een aantal grote volwassen iepen bij die juist in 2020 nog zijn ingeënt tegen iepziekte. Doodzonde. Wij overleggen al een klein jaar met de gemeente om de leiding iets te verleggen en de bomen te behouden. 

De gemeente heeft zelfs 3 bomen illegaal gekapt omdat het bezwaar tegen de kap iets te lang duurde. 
lees verder…

Iepen Vaccineren tegen iepziekte

Wij hebben een belangrijke rol gespeeld voor het inenten van de iepen in Haarlem. Door goede informatie aan de gemeenteraad te geven over de mogelijkheden om de iepen te redden zijn in 2020 bijna 1300 iepen geïnjecteerd met een middel dat ze beschermt tegen iepziekte. Dat middel is al 20 jaar in gebruik bij een aantal andere gemeenten zoals Den Haag, Utrecht, Rotterdam en is uitgebreid getest o.a. door de Universiteit van Wageningen.
Lees verder…

De 13.000 ghost bomen in kaart

Dankzij de inzet van de Haarlemse Bomenridders zijn circa 13.000 bomen ouder dan 50 jaar opgenomen op de lijst met waardevolle bomen. Al deze bomen stonden niet op de lijst en waren daardoor ook niet beschermd. We hebben alle informatie bij elkaar gezet en de bomen in kaart gebracht waardoor de gemeenteraad een initiatief motie van Groenlinks unaniem aannam en tot nader order besloot de bomen te beschermen. Uniek voor Haarlem.
Lees verder…

300 bomen van schalkwijk

300 grote populieren zouden gekapt worden in Schalkwijk terwijl die bomen nog twee jaar daarvoor op kaarten als gezond stonden aangegeven. Het rapport van de bomen voldeed niet aan landelijke kwaliteitseisen. Een second opinion ook al niet. De bomen zijn op ons advies uiteindelijk gekeurd door een derde onafhankelijke partij volgens de landelijke richtlijn takbreuk populieren. 50 populieren werden gekapt, en 50 andere kregen een goede onderhoudsbeurt zodat slechte takken eruit werden gehaald. Resultaat dat 250 bomen zijn behouden. Winst voor Schalkwijk en de ecologie.
 Lees verder…

De westergracht

De populieren aan de Westergracht zouden worden gekapt, de rijbaan werd van nieuw asfalt voorzien. De bomen waren ongezond en konden het niet overleven. Maar een tweede studie was minder somber. Doodzonde want het zijn gezonde bomen. In gesprekken met bewoners werd duidelijk hoeveel de bomen betekenen voor de bewoners. Ecologisch ook belangrijk bomen als foerageerroute voor vleermuizen. Een petitie en rechtsgang kon de bomen redden. Lees verder…

EEN VERGETEN PLANTSOEN

Verborgen achter een huizenrij ligt in Schalkwijk een klein plantsoen. Lang vergeten door de gemeentelijk groenbeheerders. Een zandbak, een paar speelapparaten, een kastanjeboom verheft zich hoog boven de zandbak. De bomen konden tientallen jaren groeien zonder snoei, geschoffeld werd er nooit, een vergeten hoekje in Schalkwijk.

De bodem is bedekt met planten, dovenetel tiert welig. De dikke stammen van de Perenbomen zijn bedekt met klimop. Struiken staan tussen de bomen.  Voor de toevallige voorbijganger oogt het rommelig. Rommelig maar natuurlijk.

 Lees verder…