Share on facebook
Share on twitter

kap van 151 waardevolle en monumentale bomen

Verspreid door Haarlem staan 151 bomen die de gemeente wil kappen. Veel van die bomen zijn waardevol of monumentaal, de leeftijd varieert van 81 jaar tot 170 jaar. De bomen zijn voor de stad en klimaat vaak waardevol.


De bomen zijn een herkenningspunt, vaak beeldbepalend ook. Ze hebben een gunstig effect op klimaat, houden de stad wat koeler, belangrijk voor de leefbaarheid. Vogels zitten op de takken, de insecten in de boom zijn een voedselbron voor vleermuizen.
  

Doel petitie

We willen de gemeente oproepen een second opinion te laten doen voor deze bomen. Het gaat tenslotte om onvervangbare bomen. De gemeente moet per boom ook duidelijkheid geven over de waarde voor leefbaarheid in de stad, het klimaat, hoe beeldbepalend de bomen zijn en de maatregelen onderzoeken tot behoud van de boom. 

Geef ze eens wat voedsel

Veel van deze 151 bomen zijn er matig of slecht aan toe. Dat kan allerlei oorzaken hebben, soms is het een kwestie van te weinig voedingsstoffen in de bodem. In een stad is dat vaak na 50 jaar behoorlijk op. Voedingsstoffen geven is goedkoop en kan snel effect hebben op de conditie. 

Van goed via mishandeling naar slecht

Ziekte

Essentakziekte, bloedingsziekte, schimmels. Bomen hebben het zwaar in een stad. Zeker als de grond uitgeput raakt. Gelukkig kunnen sommige ziekten goed verholpen worden.

 

Kastanje bloedingsziekte is met een betaalbare  warmtebehandeling te verhelpen. Zwolle behandelde veel kastanjes bomen in de binnenstad. 

Waarom is de conditie afgenomen

geen aandacht

Bij bouwprojecten wordt er vaak tot vlakbij de boom gewerkt of zwaar materieel neergezet. De grond wordt aangedrukt en de boom krijgt zuurstoftekort. Met beluchting kan dit verholpen worden. 

 

 

 

Op veel plaatsen is de conditie van bomen verre van ideaal. De oorzaak is vaak onder de grond te vinden, door een tekort aan of kwalitatief slechte doorwortelbare ruimte. Een groeiplaatsverbetering dringt zich dan op. Een mogelijke oplossing is het losbreken van de bodem door luchtinjectie, ook kortweg ‘ploffen’ genoemd. Hierbij wordt lucht onder hoge druk door een holle buis op de gewenste diepte in de bodem geperst. Door de korte luchtstoot worden bodemdeeltjes verplaatst als de lucht zich een weg zoekt. Uit onderzoek blijkt dat luchtinjectie wisselende resultaten geeft en dat het succes sterk afhankelijk is van de manier van uitvoeren, waarbij rekening moet gehouden worden met de grondsoort, het type verdichting, de verdichtingsgraad en het vochtgehalte van de bodem. De ervaring van de uitvoerder en de juiste machine zijn dus van groot belang.