heussensstraat

DE BOMEN VAN DE HEUSSENSSTRAAT

Aan de Heussensstraat in Haarlem staan mooie grote bomen. Grote beeldbepalende populieren van circa 40 jaar oud. Een aantal jaar geleden zijn de bomen beoordeeld op veiligheid en zijn de bomen goed bevonden. Toch maakten een aantal bewoners bezwaar tegen deze bomen en wilden ze weg hebben omdat ze onveilig zouden zijn. Inderdaad is er een forse tak uitgevallen na een storm, reden om kap van de bomen te eisen. De bewoners voelen zich niet veilig met deze bomen in de straat, onterecht naar onze mening. 

Voor de stad zijn deze bomen waardevol. Daarnaast speelt de precedentwerking mee. Kap van deze bomen enkel omdat een tak uit een boom valt zou een enorme precedentwerking hebben. Elke bewoner die liever geen boom voor zijn huis wil kan dan naar deze zaak refereren. Een slechte zaak, vooral omdat de gemeente zeer zorgvuldig naar de bomen kijkt elke 3 jaar en goed onderhoud doet.

In 2020 was een meerderheid van de gemeenteraad van mening dat de bomen gevaarlijk waren ondanks dat 2 jaar daarvoor alle bomen waren gekeurd. Men wilde niet wachten op een nieuw onderzoek dat eind 2020 zou uitkomen. Groenlinks echter wilde dat rapport wel afwachten en een beslissing nemen op basis van de laatste gegevens. Helaas haalde een motie van Groenlinks niet de vereiste meerderheid

ANDERE GELUIDEN

Wij kregen van een aantal bewoners in de Heussensstraat mails en telefoontjes dat zij juist wel die bomen willen behouden. Zij vinden de bomen van heel grote waarde voor de straat.

 

Wij zijn tegen de kap van deze bomen. Om ecologische redenen, zij verschaffen voedsel aan vleermuizen, er nestelen vogels in en honderden soorten insecten leven in de bomen. De bomen hebben een grote belevingswaarde en zijn beeldbepalend. Kap van deze bomen is voor de vleermuizen erg nadelig. 

HET WINDRECHT VAN 1921 EN DE BOUW VAN HUIZEN

In dit geval staan er echter veel huizen pal achter de bomen. Die huizen zijn na 1921 gebouwd.  In het archief van Noord-Holland dook een brief op uit 1921 waarin de Dijkgraaf aan het bestuur van de Schoterveenpolder vraagt of er geen bezwaar meer bestaat tegen de bouw van de huizen in de z.g ‘verboden zone’ Of de Schoterveenpolder bezwaar heeft gemaakt is onbekend, zeker is dat de huizen er nu staan.

De brief van 1921 maakt duidelijk dat in 1921 al sprake was van een aantasting van het z.g windrecht door vlakbij de molen te bouwen. De huizen zijn echter achter de molen gebouwd zodat de meest voorkomende wind uit west en zuid-west nog steeds vrij spel heeft.

De overheersende windrichting in Nederland is west-Zuidwest. Vanuit die richting heeft de molen vrij zicht over het weiland. 

De brief uit 1921 die de huizenbouw mogelijk maakte

AANTREKKINGSKRACHT VOOR VLEERMUIZEN 

Deze grote bomen zijn geweldig voor vleermuizen. In een populier zitten bijna 200 soorten insecten, ecologisch interessante bomen dus, de vleermuizen vinden dat ook. Elke avond zijn ze te zien als ze scherend langs de boomtoppen op zoek gaan naar voedsel. De kap van de bomen zal dus zeker gevolgen hebben voor de vleermuizen.

VLEERMUIZEN ZIJN GOED BESCHERMD

Een kapproject waar vleermuizen een belangrijke rol speelden was het Houtmanpad. Dat ging uiteindelijk niet door ook vanwege vleermuizen. Rechts foto Houtmanpad waar na een lange strijd de vleermuizen bij de rechtbank de doorslag gaven en het pad in stand bleef. 

houtmanpad Haarlem

De molen

De molenaar is van mening dat de bomen de wind tegenhouden. Doordat de kruinen wind af en toe wel of juist niet doorlaten zou de windbelasting wisselvallig zijn en het mechaniek van de molen beschadigen. Wettelijk moet rond een molen een groot gebied vrij worden gehouden van bebouwing en soms ook bomen. De bomen staan echter achter de molen, voor de windrichting zuid-zuidwest zodat die geen belemmering vormen voor de wind nodig voor het draaien van de molen. 

jaarlijkse omwentelingen

Draaiuren

Gelukkig blijkt uit de molendatabase dat de molen het de laatste jaren goed heeft gedaan en veel omwentelingen heeft gemaakt. Juist nu de bomen groter zijn blijkt de molen veel omwentelingen te maken. Je zou verwachten dat als die bomen echt zo slecht voor het mechaniek zijn dat de molenaar juist veel minder draaiuren maakt. In de grafiek hieronder zijn in 2020 zes maal zo veel omwentelingen gemaakt als in de 2004. 

Resumerend

Ook zeer teleurstellend is dat de gemeenteraad er in meerderheid mee eens was dat de bomen  ‘gevaarlijk’ waren. Blijkbaar konden wij toch niet goed de waarde van de bomen aangeven. Het argument dat de bomen die achter de molen staan de wind zouden tegenhouden lijkt ons gezien het grote aantal draaiuren en het weggeven van het windrecht in 1921 niet langer relevant. Wij hebben al vleermuis metingen gedaan in de Heussensstraat want die zitten daar volop. Kap zou ook directe gevolgen voor die vleermuizen hebben.

De nieuwe controle van eind 2020 maakt duidelijk dat de bomen er helemaal niet slecht aan toe zijn en dat ze na onderhoud nog jaren meekunnen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *